Suite: Phone Shifts​

 • Nafn gististaðarKennitala fyrirtækisHeimilisfang gististaðarSímanúmer gististaðarNetfang gististaðar 
 • Tengiliður 1 (Nafn/Sími/Email)Tengiliður 2 (Nafn/Sími/Email)Þrifaaðili/fyrirtæki (Nafn/Sími/Email)Bankaupplýsingar (Höfuðbók - reikningsnúmer)IBAN og Swift (vegna mögulegra greiðslna) 
  Tengiliðir eru þeir aðilar sem starfsfólk Godo leitar til ef eitthvað kemur upp á eða ef það eru upplýsingar sem þarf að miðla áfram en eru ekki til staðar.
 • NafnLoginPassword 
 • Skrifið hér afbókunarskilmála á standard verði (frí afbókun)
 • Þó að herbergi séu seld undir sama flokki þá þurfum við nákvæma lýsingu á hverju herbergi fyrir sig þegar munur er á. Vinsamlegast skrifið hér fyrir neðan nákvæma lýsingu á hverju herbergi fyrir sig eða flokki séu þau öll eins sett upp.
  HerbergjaflokkurHerbergjanúmerStutt lýsingStærð herbergis og rúmAnnað (t.d. hæð/útsýni ofl.) 
 • Minnst 4 myndir af hverri herbergjatýpu (helst 1 baðherbergismynd). Ákjósanlegt er að allar myndir séu teknar í "landscape". Logo gististaðar(ef á við). Vinsamlegast skýrið allar myndir áður en þær eru sendar. Best er að skýra myndirnar með herbergjanúmerum ásamt flokki, t.d: DBL - 215
  Drop files here or
 • Vinsamnlegast skráið í dálkinn að neðan ef það eru auka þjónustu atriði í ákveðnum herbergjatýpum. T.d: Herbergi 215/216/217/218 eru með minni sjónvörp.
 • Wifi NafnWifi LykilorðStaðsetning á "Router"(ef það er enginn á svæðinu)Staðsetning rafmagnstöflu(ef það er enginn á svæðinu) 
 • Vinsamnlegast skilið nákvæmri lýsingu á morgunmat. Ef rukkað er fyrir morgunmatinn sérstaklega vinsamnlegast takið fram hvað hann kostar í ISK/EUR ásamt því ef hann er listaður á mismunandi verðum á mismunandi sölurásum.
 • Check inCheck outOpnunartími móttökuEr sjálfinnritun í boði?(fylla þarf út að neðan) 
 • Þarf fólk að hringja dyrabjöllu sem áframsendist í síma til þess að láta opna fyrir sér útidyrahurðina?
 • Hversu mikið af walk-ins (bókanir af götunni) fáið þið að meðali tali á dag?
 • Svarið ef við á.
  Opnar kl:Lokar kl: 
 • Drop files here or
 • Skilmálar

  Uppsögn þarf að berast skriflega á netfangið pro@godo.is. Uppsögn er samkvæmt skriflegum samningi þjónustuaðila og rekstraraðila.