Suite: Revenue & Channel Expert

 • Nafn GististaðarKennitala fyrirtækisHeimilisfang gististaðar 
 • Nafn tengliðsNetfang tengiliðsSímanúmer tengiliðsNetfang gististaðar (fyrir sölurásir)Símanr gististaðar (fyrir sölurásir) 
 • NafnLoginPassword 
 • Skrifið hér afbókunarskilmála á standard verði (frí afbókun)
 • Skrifið hér lágmarks fyrirvara á samdægursbókun t.d. engar bókanir eftir kl 17:00 samdægurs.
 • HerberjgatýpaTímabilLágmarksverðHámarksverð 
 • HerberjgatýpaHærri enHerbergjatýpa 
  Dæmi: Double Room - 30% hærra - Single Room
 • Check-in:Check-out: 
 • Dæmi: Öll börn 6 ára og yngri gista frítt, morgunverður fyrir 10 ára og yngri er á hálfvirði etc.
 • HerbergjaflokkurHerbergjanúmerStutt lýsingStærð herbergisRúm (single, double osfrv)Annað (hæð, útsýni ofl) 
  Vinsamlegast skrifið nákvæmlega lýsingu á hverri herbergjatýpu fyrir sig.
 • Drop files here or
  Minnst 4 myndir af hverri herbergjatýpu (helst 1 baðherbergismynd). Ákjósanlegast er að allar myndir séu teknar í "landscape". Logo gististaðar (ef við á). Vinsamlegast skýrið allar myndir áður en þær eru sendar. Best er að skýra myndirnar með herbergjanúmeri ásamt flokki t.d.: DBL-215 osfrv.
 • Hvað sem ykkur þykir mikilvægt að hafa í huga við uppsetningu eða áframhaldandi verðstýringaþjónstu.
 • Skilmálar

  Uppsögn þarf að berast skriflega á netfangið pro@godo.is. Uppsögn er samkvæmt skriflegum samningi þjónustuaðila og rekstraraðila.