Suite: Revenue

 • Nafn GististaðarKennitala fyrirtækisHeimilisfang gististaðar 
 • Nafn tengliðsNetfang tengiliðsSímanúmer tengiliðsNetfang gististaðar (fyrir sölurásir)Símanr gististaðar (fyrir sölurásir) 
 • NafnLoginPassword 
 • Skrifið hér afbókunarskilmála á standard verði (frí afbókun)
 • Skrifið hér lágmarks fyrirvara á samdægursbókun t.d. engar bókanir eftir kl 17:00 samdægurs.
 • HerberjgatýpaTímabilLágmarksverðHámarksverð 
 • HerberjgatýpaHærri enHerbergjatýpa 
  Dæmi: Double Room - 30% hærra - Single Room
 • Check-in:Check-out: 
 • Hvað sem ykkur þykir mikilvægt að hafa í huga við uppsetningu eða áframhaldandi verðstýringaþjónstu.
 • Skilmálar

  Uppsögn þarf að berast skriflega á netfangið pro@godo.is. Uppsögn er samkvæmt skriflegum samningi þjónustuaðila og rekstraraðila.